Pryse

R570 per kwartaal

R100 jaarlikse registrasiefooi

(Let asb op dat die pryse van skole verskil as gevolg van die area en aantal belangstelling. Kontak gerus vir Inolke vir meer inligting.)

Tye

Vrydae: 08:30 – 09:00