Sing

Dans

Leer

Speel

Meer oor MiniMusiek (Pty) Ltd

MiniMusiek (Pty) Ltd is BAIE opwindende musieklessies vir babas, peuters en kleuters wat kinders holisties ontwikkel.

 

Dit word as 'n buitemuurse aktiwiteit een maal per week (per kind) in groepsverband aangebied by kleuterskole, laerskole se Graad R-sentrums asook in die gemak van mammas se huise in en om Pretoria.

Die doel is om by elke kind 'n liefde vir musiek te kweek, terwyl hulle speel-speel leer hoe om met 'n verskeidenheid slaginstrumente te werk, liedjies en versies aan te leer, te dans, speel en om basiese musiekkonsepte aan te leer en te verstaan.

Die volgende konsepte word stelselmatig, eenvoudig en geleidelik aan elke kind bekend gemaak en ook deurlopend aangeleer, sodat hulle dit teen die einde van die jaar sal verstaan en kan toepas:

 • Polsslag of geen polsslag
 • Mars en wals
 • Ritme
 • Toonhoogte (hoog/laag en spronge/trapsgewys)
 • Tempo (vinnig/stadig)
 • Dinamiek (hard/sag)
 • Stemming (vrolik/treurig)
 • Klankkleur (snaarinstrumente, blaasinstrumente, slaginstrumente, klawerborde)
 • Vorm (kontras AB en ABA)
 • Artikulasie (staccato en legato)
 

Ons leer ook die volgende:

 

 • Bekende komponiste, soos Tchaikovsky en Leroy Anderson 
 • Musiek stories, soos Pieter en die Wolf en die Neutekraker 
 • Verskillende musiekstyle 
 • Nootwaardes (Heelnoot, Halfnoot, Kwartnoot, Agtste noot) 
 • Die musiekbalk en sleutels 
 

 

Wat doen ons?

 • Speel op ‘n verskeidenheid slaginstrumente
 • Sing ‘n verskeidenheid liedjies in verskillende tale
 • Dans op die ritme van musiek
 • Leer musikale konsepte wat nodig is vir verdere opleiding en  algemene kennis
 • Leer liedjies en versies

Hoekom musiek?

 • Deur beweging bevorder musiek grootmotoriese ontwikkeling, balans en koördinasie
 • Musiek bevorder taal- en wiskundige vaardighede asook kognitiewe vermoë
 • Musiek bevorder lewens- en sosiale vaardighede
 • Dit ontwikkel die linker- en regterbrein asook redenasie vermoë
 • Musiek bevorder kreatiwiteit en verbeelding
 • Musiek bevorder spanwerk en dissipline
 • Dit help kinders om hulself uit te druk
 • Musiek bevorder selfvertroue en leer kinders om risiko’s te neem
 • Musiek help met memorisering en geheue
 • Dit help teen angs en stres en musiek help kinders ontspan
 • Help met probleemoplossing en dit maak kinders GELUKKIG!!